Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 234 แกลเลอรี่
 
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 13 ภาพ

งานกีฬาสี โรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 22 ภาพ

รพ.สต.อู่ตะเภา.หมอ อสม.ทั้งตำบล. อบต.อู่ตะเภาฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภาเดินรณรงค่ลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 11 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2/2562
งานสภา
รูปภาพ 16 ภาพ

โครงการเเกนนำสภาเด็กเเละเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีเเละสร้าง
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 18 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1/2562
งานสภา
รูปภาพ 5 ภาพ

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ. 12สิงหาคม2562. ณ. อำเภอมโนรมย์. (ช่วงเย็น)
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 14 ภาพ

สอบปลายภาค พร้อมประกวดดาวลูกไก่ 7 สิงหาคม 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 11 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/14:22:51
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 20 มิถุนายน 2562/15:40:55
ติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือนเมษายน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 20 มิถุนายน 2562/15:36:06
ติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือนตุลาคม 2561
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง
โฟส : 8 กุมภาพันธ์์ 2562/10:50:46
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง
โฟส : 2 พฤศจิกายน 2561/13:58:50
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 มิถุนายน 2561/11:42:18
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 มิถุนายน 2561/11:37:21
แผ่นพบประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 มิถุนายน 2561/11:35:53
แผ่นพับเรื่อง วินัย
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 มิถุนายน 2561/11:33:36
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องร้องทุกข์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง
โฟส : 6 มิถุนายน 2561/14:40:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 21 มกราคม 2562/09:59:45
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:48:33
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:46:39
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:44:46
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึง บ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:52:34
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:49:53
เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 13 มิถุนายน 2561/15:58:07
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 20 ตุลาคม 2560/14:40:38
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 20 ตุลาคม 2560/13:30:48
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายเลียบคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา 2 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 18 ตุลาคม 2560/15:27:36
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 กันยายน 2562/12:16:26
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/09:02:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/14:07:30
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 2 ตุลาคม 2561/11:45:25
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 1 สิงหาคม 2561/15:19:36
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 18 กรกฏาคม 2561/10:42:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 19 มิถุนายน 2561/08:51:52
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 29 ธันวาคม 2560/10:55:30
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรและเลือกสรรเป้็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 14 ธันวาคม 2560/14:23:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2560/10:47:10
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:43:17
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้า
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 14 มิถุนายน 2561/16:48:59
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:49:23
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายนานายคำไส
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:48:09
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากถนนสายเอเซียถึงนานางปุ๊
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:46:50
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด สายคลองสุดจากโรงสูบถึงบ้านนายสัญญา เกยพยา
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:33:06
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ตรงสายแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:27:39
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายคลองส่งน้ำ 3 ขวา 1 ตรงข้ามบ้านนายเชิด ขำเดช หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:17:08
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:58:23
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:04:15
การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-ปิดท่อระบายน้ำ ตรงสามแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 5 กันยายน 2562/14:16:30
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:40:24
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:39:11
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายกิจกรรม ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:37:56
ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าม่าน ะร้อมติดตั้ง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:37:03
ผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์บรรทุกน้ำ
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/09:01:41
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปรับปรุงย้ายเสาไฟฟ้า
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/09:00:34
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/08:58:09
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 7509 ชัยนาท
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/08:56:48
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและหญ้าฯ จำนวน 24 จุด
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 8 สิงหาคม 2562/08:23:25
ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 6 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 20 ธันวาคม 2561/15:02:02
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2562
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 พฤษภาคม 2562/08:58:30
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 7 วันอันตราย
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2560/09:56:04
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 5 พฤษภาคม 2560/14:26:55
รับชำระภาษี
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 ธันวาคม 2559/14:25:24
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2560
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 9 อันดับล่าสุด

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/15:01:31
ม.9(8)ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:59:33
ม.9(8)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:53:06
ม.9(7)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:51:05
ม.9(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:45:30
ม.9(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:21:17
ม.7(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:19:41
ม.7(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:18:06
ม.7(2)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:17:28
ม.7(1)
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 4 รายการ   
20 ธันวาคม 2561/14:17:58 Aministrator
เปิดอ่าน : 000128 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับสนัยสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ [1]

26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 001048 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 000920 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

 


 
 
 

 
Design by ANW