Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 291 แกลเลอรี่
 
พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 11 ภาพ

พาตัวแทนนักเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมที่ เทศบาลตำบลห้วยงู
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 6 ภาพ

สายใยรัก
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 33 ภาพ

จัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 5 ภาพ

กิจกรรมโรงเรียนเปิด
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 12 ภาพ

ประชุมแผนพัฒนา
งานสภา
รูปภาพ 4 ภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบทปีงบประมาณ2563
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 14 ภาพ

กีฬาสีโรงเรียนผุ้สูงอายุ 29 ก.ค. 63
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 15 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 กันยายน 2563/08:57:10
บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 สิงหาคม 2563/15:14:59
บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/16:31:45
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:32:44
คู่มือปฎิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:28:02
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:22:33
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:21:53
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:21:14
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานฯ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:20:14
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:19:19
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2563/13:18:10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:13:25
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 10 กรกฏาคม 2563/13:31:43
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 21 มกราคม 2562/09:59:45
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:48:33
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:46:39
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:44:46
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึง บ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:52:34
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:49:53
เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 13 มิถุนายน 2561/15:58:07
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 21 สิงหาคม 2563/15:37:17
รับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 28 มกราคม 2563/13:47:45
การรับสมีครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 กันยายน 2562/12:16:26
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/09:02:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/14:07:30
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 2 ตุลาคม 2561/11:45:25
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 1 สิงหาคม 2561/15:19:36
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 18 กรกฏาคม 2561/10:42:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 19 มิถุนายน 2561/08:51:52
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 29 ธันวาคม 2560/10:55:30
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรและเลือกสรรเป้็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:43:17
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้า
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 14 มิถุนายน 2561/16:48:59
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:49:23
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายนานายคำไส
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:48:09
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากถนนสายเอเซียถึงนานางปุ๊
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:46:50
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด สายคลองสุดจากโรงสูบถึงบ้านนายสัญญา เกยพยา
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:33:06
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ตรงสายแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:27:39
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายคลองส่งน้ำ 3 ขวา 1 ตรงข้ามบ้านนายเชิด ขำเดช หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:17:08
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:58:23
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:04:15
การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-ปิดท่อระบายน้ำ ตรงสามแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 ตุลาคม 2563/09:47:09
รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 21 ตุลาคม 2563/13:49:53
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 กันยายน 2563/15:16:24
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 2563
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 กันยายน 2563/15:15:00
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 2563
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 28 สิงหาคม 2563/12:30:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 28 สิงหาคม 2563/12:28:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็กสายนานางผอบ ม.3
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 28 สิงหาคม 2563/12:27:13
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฐานพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 14 สิงหาคม 2563/13:35:09
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉร.-807 ชัยนาท
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 14 สิงหาคม 2563/13:33:56
ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 14 สิงหาคม 2563/13:32:27
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LASERJET P1006
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 6 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 20 ธันวาคม 2561/15:02:02
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2562
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 พฤษภาคม 2562/08:58:30
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 7 วันอันตราย
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2560/09:56:04
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 5 พฤษภาคม 2560/14:26:55
รับชำระภาษี
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 ธันวาคม 2559/14:25:24
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2560
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 9 อันดับล่าสุด

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/15:01:31
ม.9(8)ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:59:33
ม.9(8)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:53:06
ม.9(7)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:51:05
ม.9(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:45:30
ม.9(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:21:17
ม.7(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:19:41
ม.7(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:18:06
ม.7(2)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:17:28
ม.7(1)
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 4 รายการ   
20 ธันวาคม 2561/14:17:58 Aministrator
เปิดอ่าน : 000310 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับสนัยสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ [1]

26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 001555 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 001145 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

 


 
 
 

 
Design by ANW