สถานที่ตั้ง
: ไม่มีข้อมูลในขณะนี้
โทรศัพท์
: ไม่มีข้อมูลในขณะนี้
โทรสาร
: ไม่มีข้อมูลในขณะนี้

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626