แกลลอรี่ กองช่าง

22 เมษายน 2565 15:11
กองกำกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ
กองกำกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางผอบ  หมู่ที่ 2 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อวันที่  18  มกราคม  2565ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626