แกลลอรี่ งานสภา

25 ธันวาคม 2563 11:56
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2/2563ที่อบต.อู่ตะเภา 18 สิงหาคม 2563ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626