แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

27 เมษายน 2564 10:41
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
นายพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2563  ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาทช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626