แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

7 พฤษภาคม 2564 11:56
ฆ่าเชื้อโควิด

วัดหนองตาตน อบต.อู่ตะเภา  ได้รับฆ่าเชื้อโควิด  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้สถานที่และประชาชนที่ที่ติดต่องาน   และศูนย์รวมของชาวบ้าน  ปลอดภัยไว้ก่อน

7 พฤษภาคม  2564




ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626