แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

15 เมษายน 2563 16:00
อบต.อู่ตะเภา สนับสนุนจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมอยู่เวรจุดตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626