แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

1 กันยายน 2564 14:52
วันนี้อบต.อู่ตะเภาได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตำบลอู่ตะเภาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และต้องขอ
11 ส.ค. 64ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626