แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

1 กันยายน 2564 15:00
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2/2564ที่อบต.อู่ตะเภา
25 ส.ค. 64ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626