แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

26 กันยายน 2564 10:05
ตรวจเยี่ยมน้ำหลาก ม.1 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลอู่ตะเภา
นายกพิษณุพล ช่างประดับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา คุณวีรชาติ สีแดง รองนายก. คุณไตรเทพ สายบัว ประธานสภา ลงสำรวจพื้นที่บ้านหมู่1หนองกระทุ่มที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626