แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

6 ตุลาคม 2564 10:14
โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลอู่ตะเภา...ปี. 2565. สำรวจปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านในการซ่อมแซมบ้านช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626