แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

18 ตุลาคม 2564 10:50
ภาพบรรยากาศรับสมัครสมาชิก อบต. และ นายก อบต. 11-15 ตุลาคม 2564ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626