แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

9 มิถุนายน 2565 14:49
อบต.อู่ตะเภารณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
อบต.อู่ตะเภารณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626