แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

4 พฤศจิกายน 2565 11:27
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมรำมะนาถนนคนเดินหันคา จังหวัดชัยนาท
อบต.อู่ตะเภา พานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมรำมะนาถนนคนเดินหันคา จังหวัดชัยนาท   นำทีมโดย นายพิษณุพล ช่างประดับพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626