แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

11 กันยายน 2566 10:46
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2/2566ที่อบตอู่ตะเภา
29 สิงหาคม  2566ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626