แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

11 กันยายน 2566 10:46
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดหนองตาตนโดย

คุณวีรชาติ สีแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภาได้เปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดหนองตาตนโดยมีคุณหมอเจมส์เป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กเล็กด้วย

30  สิงหาคม  2566
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626