แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

11 กันยายน 2566 11:00
เปิดและขบวนแห่ในวันส้มโอขาวแตงกวา และของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอู่ตะเภา ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนอำเภอมโนรมย์ ร่วมพิธีเปิดและขบวนแห่ในวันส้มโอขาวแตงกวา และของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท 

7 กันยายน  2566
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626