การกำหนดราคากลาง

7 มีนาคม 2561 11:46
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด สายคลองสุดจากโรงสูบถึงบ้านนายสัญญา เกยพยา
ไพล์เอกสาร : news373_file_9927.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626