การกำหนดราคากลาง

7 มีนาคม 2561 11:48
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากถนนสายเอเซียถึงนานางปุ๊
ไพล์เอกสาร : news374_file_996.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626