ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

3 ธันวาคม 2561 13:48
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626