ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 มกราคม 2562 09:59
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไพล์เอกสาร : news428_file_681.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626