ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

10 กรกฏาคม 2563 13:31
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไพล์เอกสาร : news630_file_9042.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626