ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

14 กรกฏาคม 2563 13:18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626