ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

14 กรกฏาคม 2563 13:18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไพล์เอกสาร : news644_file_8612.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_664.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_8022.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_3233.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_5084.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_63.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_152.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_153.pdf
ไพล์เอกสาร : news644_file_7809.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626