ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

12 พฤษภาคม 2564 09:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไพล์เอกสาร : FL2105120936331216.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626