ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

11 พฤศจิกายน 2564 09:22
ประกาศเปิดเผยราคาโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
ไพล์เอกสาร : FL2111120924272415.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626