ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

27 ตุลาคม 2564 09:22
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซท้อจัดจ้างรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ไพล์เอกสาร : FL2111120926011906.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626