ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

19 พฤศจิกายน 2564 13:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯลฯ
ไพล์เอกสาร : FL2111190141563015.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626