ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 เมษายน 2565 13:12
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : FL2204210112536373.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626