ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 เมษายน 2565 13:20
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : FL2204210124107390.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204210124101556.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204210124104960.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204210124106706.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204210124109800.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204210124106119.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626