ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 เมษายน 2565 13:20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ไพล์เอกสาร : FL2204220331322409.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626