ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

25 เมษายน 2565 11:51
คณะกรรมการจัดหาพัสดุซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตจากสายถนนทางหลวงชนบท ชน 2007 ฯ
ไพล์เอกสาร : FL2204251151216053.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626