ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

28 มิถุนายน 2565 13:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : FL2206280133092708.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626