ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

24 เมษายน 2566 11:01
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไพล์เอกสาร : FL2304241102167267.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626