ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

25 เมษายน 2566 09:47
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
ไพล์เอกสาร : FL2304250948247277.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2304250948242812.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2304250948242997.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2304250948242604.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2304250948242739.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2304250948241977.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626