ข่าวประกาศ

13 มกราคม 2564 15:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626