ข่าวประกาศ

3 พฤษภาคม 2564 14:55
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไพล์เอกสาร : FL2105030256259487.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626