ข่าวประกาศ

1 กันยายน 2564 14:38
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ไพล์เอกสาร : FL2109010242548933.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626