ข่าวประกาศ

11 มกราคม 2565 10:01
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลอง3 ขวา ฯลฯ
ไพล์เอกสาร : FL2201141005179744.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626