ข่าวประกาศ

22 เมษายน 2565 15:34
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : FL2204220334549502.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626