ข่าวประกาศ

30 เมษายน 2564 16:17
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
ไพล์เอกสาร : FL2104300417579538.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626