ข่าวประกาศ

6 ตุลาคม 2564 09:25
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
ไพล์เอกสาร : FL2110130928042376.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626