ข่าวประกาศ

10 พฤศจิกายน 2565 14:20
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : FL2306150222298292.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626