ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

18 ธันวาคม 2563 13:55
สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) จ้างงาน 12 เดือน ( ม.ค. - ธ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) จ้างงาน 12 เดือน ( ม.ค. - ธ.ค. 64) รับจำนวน 1,000 อัตรา ดังนี้
????1.บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี (สำเร็จการศึกษาระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 ม.ค. 2564) รับจำนวน 500 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
✌2. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รับจำนวน 250 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน
????3. นักศึกษา (กำลังศึกษา) รับจำนวน 250 อัตรา เงินเดือน 5,000 บาทต่อเดือน
????เปิดรับสมัคร 17-21 ธันวาคม 2563
สมัครที่ได้ที่ http://www.nida.ac.th/otou
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง line id : @878vdghd

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626