ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

12 พฤศจิกายน 2564 11:24
walk in ไปฉีดวัคซีนที่ รพสต.ตำบลอู่ตะเภา ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวอำเภอมโนรมย์ ที่ยังไม่เคยได้ฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มแรก โดยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มแรก ได้ที่ รพสต.ในพื้นที่ทุกแห่ง
โดยสามารถเดินทาง walk in ไปฉีดวัคซีนที่ รพสต. ทุกวันโดย  เว้นวันหยุดราชการ   เสาร์-อาทิตย์ ถึงวันที่ 30 พ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ค่ะ

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626