ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

21 เมษายน 2565 14:36
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 รายเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565
ไพล์เอกสาร : FL2204270917369325.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204270917366330.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204270917362656.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204270917367928.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204270917363369.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2204270917365637.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626