ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

25 สิงหาคม 2564 09:51
ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลอู่ตะเภา ของ อบต.อู่ตะเภา
ไพล์เอกสาร : FL2206140953007993.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626