ประกาศรับสมัคร

3 เมษายน 2566 09:51
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน
ไพล์เอกสาร : FL2304030951593665.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626