ประกาศรับสมัคร

23 สิงหาคม 2562 09:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ไพล์เอกสาร : news499_file_1799.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626