ประกาศรับสมัคร

8 มกราคม 2564 10:34
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภ
ไพล์เอกสาร : FL2101081035384626.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626