ประกาศรับสมัคร

9 กุมภาพันธ์ 2564 13:26
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626